כתב ויתור

תוכן האתר

יש אחריות כלשהי עבור התוכן של האתר בכל דרך.

המחירים של מוצרים שיכול להיות שונה משער מחירים אמיתיים בזמן הזמנת. לבדוק מחירים ומוצרים בכל פעם שאתה מזמין.

אין חוזה

שימוש באתר זה אינה נותנת כל החוזה בין IMSoft לבין המשתמש.