ISBN

כל ספר חדש יש ISBN נקרא מספר ייחודי. יש לו 10 או 13 ספרות. כדי לחפש את הספר הזה, הזן את המספר (ספרות בלבד, אולי האות 'X', ללא רווחים או מקפים) בשדה החיפוש.

ניתן למצוא מידע נוסף על פי ISBN את- ויקיפדיה.